FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT BEFOGADÓ OTTHONAI

Igazgató

Kuslits Gábor

Nevelési igazgatóhelyettes

Vidó Ildikó

1. számú Befogadó Otthon

1081 Budapest, Alföldi utca 9-13.

+3613232908

otthonvezető: Balogh Orsolya

gyermekvédelmi ügyintéző: Laluska Erzsébet

fejlesztőpedagógus: Kelecsényi Szabolcs

pszichológus: Dudás Lilla

csoportvezető nevelők: Orosz Ágnes, Csató Magdolna

 

2. számú Befogadó Otthon

1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 6.B

+3612225936, +36202718682

otthonvezető: Nagy Ferenc

gyermekvédelmi ügyintéző: Müllerné Roik Bernadett

fejlesztőpedagógus: Márton Edit Klára

pszichológus: Kovács-Buna Károly

csoportvezető nevelők: Csuzdi Eszter, Szügyi Dávid

3. számú Befogadó Otthon

1174 Budapest, Magvető utca 11.

+3612530901, +36203460281

otthonvezető: Szász Larisza

fejlesztőpedagógus: Kelecsényi Szabolcs

A Befogadó Otthonba azok a gyermekek és kamaszok kerülnek, akik valamilyen krízishelyzet miatt, rendszerint átmenetileg, nem élhetnek családjukkal.

Bekerülés két okból történhet:

  • hatósági döntés alapján
  • önkéntesen

A gondjainkra bízott gyermekek, amennyiben ezt hatósági döntés nem tiltja, szüleikkel, testvéreikkel itt találkoznak, korábbi iskoláikba is vissza tudnak járni.

Otthonunk három telephelyen működik, minden 18 év alatti gyermek számára befogadást biztosít.

A Befogadó Otthonban a gyermekek addig tartózkodnak, míg kiderül, hogy haza mehetnek-e. Ha hosszabb idő szükséges ahhoz, hogy az otthoni körülmények megváltozzanak, nevelőszülőhöz, vagy teljes körű ellátásukat megnyugtató módon hosszú távon biztosító gyermekotthonba kerülnek.

Éves szinten otthonainkban közel ezer gyermek fordul meg krízisellátottként, illetve ideiglenes elhelyezettként.

A 14 év alatti gyermekek kísérettel mennek reggel és jönnek délután haza az iskolájukból, az idősebbek szabadidejük egy részét önállóan tervezhetik.

A csoportban felmerülő gondjaikkal a gyermekek a nevelőket, az otthonvezetőt, a nevelési igazgatóhelyettest és a gyermekjogi képviselőt is megkereshetik.

Az otthonokban szabadidő eltöltésének különböző formái kínálkoznak: edzőterem, asztalitenisz, asztali foci, társasjátékok, Internet, van játszóterünk és kosárpályánk.
Nyári táboraink között megtalálható a vízi-, régész és balatoni tábor.

A heti csoportértekezleteken a gyermekek értékelik, átbeszélik ez elmúlt hetet, valamint megtervezik a következő heti szabadidős programokat.

A gyermekek szabad vallás gyakorlását támogatjuk és elősegítjük.